Friday, March 25, 2011

PUTANG INA! Putang ina talaga. Gusto ko na magpakamatay dahil sa mga nangyayaring ito.

Pasensya na, kailangan ko lang talaga ito.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...