Saturday, August 20, 2011

"Para sa akin, hindi mo masusukat ang pagmamahal mo sa isang tao kung gaano ka kasaya 'pag kasama mo siya, 'pag andiyan siya. Masusukat mo 'yun kung gaano ka kalungkot kapag wala na siya" (Anonymous, 2011)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...